Year2021

I DENTINEO i Gdańsk får du hjelp fra en tannlege med en spisskompetanse på sitt felt. Vi ansetter høykvalifiserte tannleger med spesialisering innen generell tannlege, estetisk tannlege, protetikk, kirurgi, implantologi og periodontologi. Våre tannleger gjennomfører utredning og undersøkelser før de starter behandling. Av og til er et enkelt oppsøk tilstrekkelig, men iblant er det nødvendig å utføre flere behandlinger og utarbeide en grundig tannbehandlingsplan.
tannbehandlingsplan